[Rygor natychmiastowego wykonania] - Art. 36. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Rygor natychmiastowego wykonania] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  36.  [Rygor natychmiastowego wykonania]

Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.