[Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych] - Art. 32. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  32.  [Wyłączenie stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych]

Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.