[Ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz inwestora] - Art. 30. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz inwestora] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  30.  [Ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz inwestora]
1. 
Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego wniosek złożony po uzyskaniu decyzji zasadniczej, o której mowa w art. 22 ust. 1.
2. 
Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użytkowania wieczystego w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.