[Inwestycje w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycje towarzyszące jako cel publiczny] - Art. 3. -... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Inwestycje w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycje towarzyszące jako cel publiczny] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  3.  [Inwestycje w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycje towarzyszące jako cel publiczny]

Inwestycje, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.