[Ograniczenie stosowania przepisów o rodzinnych ogrodach działkowych] - Art. 21. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Ograniczenie stosowania przepisów o rodzinnych ogrodach działkowych] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  21.  [Ograniczenie stosowania przepisów o rodzinnych ogrodach działkowych]

Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).