[Wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Art. 18. - Przygotowanie i... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  18.  [Wydanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej]

Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.