Art. 9. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  9. 
1. 
Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. 
Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób.
3. 
W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw sportu.
4. 
W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta.
5. 
W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa.