Art. 8. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  8. 
1. 
(uchylony).
2. 
W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6, uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie prezydent miasta.
3. 
W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego.