Art. 6. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  6. 

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przedstawia sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012:

1)
Radzie Ministrów dwa razy w roku, do dnia 31 stycznia i 31 lipca;
2)
Sejmowi raz w roku, do dnia 30 marca każdego roku.