Art. 5. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  5. 
1. 
Rada Ministrów ustanowi program wieloletni w celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012.
2. 
Program wieloletni, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę programu;
2)
wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej jego wykonanie;
3)
cel programu;
4)
zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa;
5)
okres realizacji programu;
6)
łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu.