Art. 40. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  40. 
1. 
Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.
2. 
Przepisy art. 24 ust. 7b ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.