Art. 24c. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  24c. 

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.