Art. 18a. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  18a. 

W umowie, w której powierzono koordynowanie i kontrolę przedsięwzięć Euro 2012 oraz innych przygotowań do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 określa się w szczególności:

1)
zakres czynności wykonywanych przez spółkę, a także zakres praw i obowiązków spółki celowej z tym związanych;
2)
czas obowiązywania umowy;
3)
postanowienia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, pkt 7 oraz pkt 11-15;
4)
zasady sprawozdawczości dotyczącej realizacji przez spółkę celową powierzonych jej zadań;
5)
sposób rozwiązywania sporów wynikłych w związku z realizacją przez spółkę celową powierzonych jej zadań.