§ 5. - Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.
§  5.
Przedsiębiorstwa, przy których powyższe przepisy okażą się niewystarczające dla oznaczenia kategorji niebezpieczeństwa, albo też takie, których nie można podciągnąć pod tytuły, ustalone w załączniku 2, bez zrównania ich w ten sposób z przedsiębiorstwami zupełnie innego rodzaju i o istotnie rożnem niebezpieczeństwie wypadku, należy zaliczać do kategorji niebezpieczeństwa, odpowiadającej ich rodzajowi i niebezpieczeństwu wypadku.