Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.44.313

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1919 r.

USTAWA
z dnia 30 maja 1919 r.
w przedmiocie przeznaczenia 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców.

Art.  1.

W dążeniu do ożywienia przemysłu polskiego, zniszczonego przez okupantów, zezwala się Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej przeznaczyć 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców bez zachowania przepisów, zamieszczonych w punkcie a) art. 5 ustawy Kasy. Wysokość i warunki kredytu dla poszczególnych firm przemysłowych ustanawia Ministerstwo Przemysłu i Handlu i Ministerstwo Skarbu oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Polską Krajową Kasą Pożyczkową. Skarb Państwa przyjmuje odpowiedzialność wobec Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  2.

Wykonanie tej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Pracy i Opieki Społecznej.