§ 9. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  9.
W przypadku przewozów czarterowych wykonywanych do i z portów lotniczych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmujących przewóz ruchu pasażerskiego lub towarowego pochodzącego z państwa rejestracji przewoźnika lotniczego, mogą być stosowane zasady organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych obowiązujące w tym państwie, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.