§ 5. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  5.
1.
Przewozy czarterowe zorganizowane dla przewozu towarów, w tym żywych zwierząt, wykonuje się na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi, na całą pojemność statku powietrznego lub jej część.
2.
Przewozy, o których mowa w ust. 1, mogą być również wykonywane z wykorzystaniem wolnej pojemności statku powietrznego w regularnych przewozach lotniczych, na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym upoważnionym do wykonywania regularnych przewozów lotniczych a jednym lub kilkoma czarterującymi.