§ 4. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  4.
1.
Pasażerskie przewozy czarterowe o charakterze szczególnym organizowane dla przewozu:
1)
wyodrębnionej grupy osób, które należą w szczególności do określonego stowarzyszenia, organizacji lub klubu,
2)
grupy osób mających wspólny dla wszystkich uczestników cel podróży, związany z uczestniczeniem w określonej imprezie lub wydarzeniu, w szczególności o charakterze sportowym, kulturalnym, społecznym, religijnym

- wykonuje się na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym czarterującym i określającej cel oraz charakter przewozu.

2.
Grupy, o których mowa w ust. 1, powinny być jednorodne, a cel podróży powiązany z konkretnym wydarzeniem lub imprezą turystyczną. Wszyscy pasażerowie powinni podróżować w kierunku tam i z powrotem.