§ 2. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  2.
1.
Pasażerskie przewozy czarterowe są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a jednym lub kilkoma czarterującymi, na całą pojemność statku powietrznego albo jej część w celu wykonania określonego tą umową przewozu pasażerów, którzy posiadają ważne dokumenty przewozowe, bez prawa wykorzystania ich na innych połączeniach.
2.
Pasażerskie przewozy czarterowe z wykorzystaniem części pojemności statku powietrznego w regularnych przewozach lotniczych są wykonywane na podstawie umowy czarteru lotniczego zawartej pomiędzy przewoźnikiem lotniczym upoważnionym do wykonywania regularnych przewozów lotniczych a jednym lub kilkoma czarterującymi.