§ 10. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.