Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 27 marca 1922 r.
w przedmiocie przewożenia i ekshumacji zwłok oraz zgłaszania zatruć Ołowiem, cynkiem, fosforem, arszenikiem i rtęcią w zakładach przemysłowych, fabrykach i warsztatach na obszarze województw:, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego 1 wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na podstawie zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63, poz. 371), ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych oraz innych chorób występujących nagminnie (Dz. U. R. P. № 67, poz. 402) oraz § 1 punkt 3 i 5 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 720), zarządza się w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Pracy i Opieki Społecznej co następuje:
§  1. Na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego-rozciąga się moc obowiązującą:
1) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok (Dz. U. R. P. z r. 1920 № 42, poz. 257), wraz z obwieszczeniem w przedmiocie sprostowania tego rozporządzenia (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 57, poz. 360);
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie zgłaszania zatruć ołowiem, cynkiem, fosforem, arszenikiem i rtęcią w zakładach przemysłowych, fabrykach i warsztatach z dnia 20 września 1920 r. (Dz. U. R. P. № 98, poz. 652).