Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.534

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 14 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie przewozu żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, znajdujących się w obrocie pozakontyngentowym. *

Na zasadzie art. 2, 3, 4, 7 i 11 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ustaw R. P. № 67-1920 r. poz. 449) i na mocy Rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 roku w przedmiocie upoważnienia Ministra Aprowizacji do wydawania rozporządzeń aprowizacyjnych związanych z prowadzeniem wojny (Dz. Ust. R. P. № 73-1920 r., poz. 500) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Przewóz żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów w ruchu kołowym ograniczeniom nie podlega.

Art.  2.

Przewóz wymienionych w art. 1 ziemiopłodów i ich przetworów kolejami i statkami w ilościach do 2 kg, włącznie jest wolny.

Przewóz tychże ziemiopłodów i ich przetworów kolejami i statkami w ilościach od 2 do 100 kg. włącznie-odbywa się na mocy każdorazowego zezwolenia władzy aprowizacyjnej I instancji.

Art.  3.

Przewóz wymienionych w art. 1 ziemiopłodów i ich przetworów kolejami i statkami w ilościach, przekraczających 100 kg. odbywa się na mocy listów przewozowych Ministerstwa Aprowizacji, opatrzonych właściwym podpisem, pieczęcią i kolejnym numerem perforowanym z nadpisem ukośnym "ładunek prywatny".

Wypełnione listy przewozowe wydawane będą przez władze aprowizacyjne I instancji organizacjom samorządowym, osobom, mającym upoważnienie do prowadzenia hurtowego handlu ziemiopłodami, wymienionemi w art. 1 i ich przetworami, przetwórniom przemysłowym, zużywającym lub przetwarzającym też same ziemiopłody lub ich przetwory, zrzeszeniom lub stowarzyszeniom spożywców na przewóz w b. zaborze rosyjskim ze wszystkich stacji w powiatach: Błonie, Ciechanów, Gostynin, Grójec, Kutno, Lipno, Łowicz, Maków, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nieszawa, Płock, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk, Radzymin, Rawa, Rypin, Sierpc, Skierniewice, Sochaczew, Włocławek, Biłgoraj, Hrubieszów, Janów, Krasnystaw, Lubartów, Luków, Puławy, Sokołów, Tomaszów Węgrów, Włodawa, Brzeziny, Kalisz, Koło, Konin, Łask, Łęczyca, Piotrków, Nowo-Radomsk, Sieradz, Słupca, Turek, Wieluń, Bielsk, Kolno, Ostrów, Sejny, Sokółka, Szczuczyn, Mazowiecki, Iłża, Jędrzejów, Kozienice, Miechów, Opoczno, Opatów, Pińczów, Sandomierz, Stopnica, Włoszczowa;

do wszystkich stacji w powiatach: Biała - Podlaska, Chełm, Garwolin, Konstanty nów, Radzyń, Augustów, Ostrołęka, .Będzin, Częstochowa, Kielce,. Końskie, Olkusz i stacji miast: Warszawa, Żyrardów, Lublin, Siedlce, Zamość, Łódź, Pabjanice, Zgierz, Białystok, Łomża, Suwałki.

W Małopolsce-Generalny Delegat Rządu określi miejscowości, z których ziemiopłody, wymienione w art. 1, i ich przetwory mogą być wywożone i do których mogą być dowiezione.

Obrót pomiędzy b. zaborem rosyjskim a Małopolską odbywa się między miejscowościami, z których wywóz jest dozwolony i miejscowościami" do których ziemiopłody i ich przetwory mogą być skierowane.

Przewóz ziemiopłodów, wymienionych w art. 1 i ich przetworów z innych i do innych miejscowości, odbywać się może jedynie na mocy każdorazowego zezwolenia Ministerstwa Aprowizacji.

Art.  4.

Przekroczenie powyższego rozporządzenia będzie karane w myśl art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. "o zwalczeniu lichwy wojennej" (Dz. Ust. R. P. № 67-1920 r., poz. 449).

Do przeprowadzenia postępowania karnego i wydawania orzeczeń powołane są władze administracyjne pierwszej instancji, które winny w tej mierze sterować się do przepisów, zawartych w art. 6 Ustawy z dnia § lipca, "o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21" (Dz. Ust. R. P. № 56 1920 r., poz. 348) i w art. 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Przepisów Wykonawczych do tejże Ustawy (Dz. Ust. R. P. № 70 - 1920 r. poz. 474).

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w "Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej".

SPROSTOWANIE

2) W № 79 w rozporządzeniu Ministra Aprowizacji w przedmiocie przewozu żyta i t. d. (poz. 534) w drugim ustąpię artykułu czwartego w wierszu trzecim po słowie "przepisów" należy wstawić słowa "postępowania karno-administracyjnego." W wierszu piątym należy skreślić powołany art. 22.

* Z dniem 9 października 1920 r wszelkie zarządzenia, ujęte w nin. rozporządzeniu, a dotyczące żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, grochu, fasoli, gryki, prosa, peluszki, soczewicy, kukurydzy i przetworów tych ziemiopłodów, - zostają rozciągnięte i na bób, wykę, rzepak ozimy i letni, łubin, seradelę i ich przetwory, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 28 września 1920 r. w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem i seradelą i ich przetworami (Dz.U.20.95.632).