Art. 7. - [Przewóz towarów niebezpiecznych na wodach morskich - stosowanie kodeksu IMDG] - Przewóz towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.643 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2024 r.
Art.  7.  [Przewóz towarów niebezpiecznych na wodach morskich - stosowanie kodeksu IMDG]

Statki żeglugi śródlądowej mogą przewozić towary niebezpieczne na wodach morskich, zgodnie z przepisami kodeksu IMDG - międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), stanowiącego załącznik do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (SOLAS) (Dz. U. z 2016 r. poz. 869 oraz z 2017 r. poz. 142) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 320 i 321).