Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.
§  9. Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej i dniem 15 maja 1922 r. na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.