Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.
§  5. Ekspedycją wyrobów spirytusowych mogą trudnić się tylko takie firmy ekspedytorskie, które posiadają na to uprawnienie od władzy skarbowej II instancji.

Uprawnienie takie może być w razie niestosowania się. ekspedytora do przepisów skarbowych odebrane przez pomienioną władzą skarbowa na czas jakiś lub na zawsze.