Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.
§  3. Ma beczkach i skrzyniach przesyłek należy oznaczać firmę wysyłającą i zawartość w litrach lub flaszkach.