Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.
§  2. Jeden egzemplarz świadectwa przewozowego wysyła się razem z przesyłką, a przy ekspedycji koleją żelazną lub żeglugą dołącza się do listu przewozowego (frachtu), drugi zaś po sprawdzeniu kontrola skarbowa odsyła za pośrednictwem miejscowego inspektora skarbowego do inspektora w miejscu przeznaczenia przesyłki dla jej sprawdzenia.