Art. 78. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  78.
1.
Umowę przewozu przesyłki ekspresowej uważa się za zawartą, gdy kolej przyjmie do przewozu przesyłkę z listem ekspresowym i po ustaleniu wagi oraz opłaceniu kosztów przewozu zamieści na liście ekspresowym stempel z datą.
2.
List ekspresowy powinien zawierać następujące dane:
1)
oznaczenie nadawcy, odbiorcy, stacji nadania i przeznaczenia oraz drogi przewozu;
2)
ilość sztuk, rodzaj opakowania, zawartość i wagę;
3)
datę i miejsce sporządzenia listu ekspresowego.
3.
Jako dowód nadania kolej wydaje nadawcy poświadczenie nadania.
4.
Wzór listu ekspresowego ustala Minister Kolei.
5.
Dla określonych rzeczy, nadanych do przewozu jako przesyłki ekspresowe, Minister Kolei może określić odmienny sposób odprawy.