Art. 60. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  60.

Podróżny jest obowiązany:

1)
sprawdzić, czy otrzymał właściwy bilet;
2)
zachować bilet, okazywać go i wręczać dla sprawdzenia na żądanie właściwego personelu kolejowego;
3)
dbać o to, aby wsiąść do właściwego pociągu, przesiąść się i wysiąść na właściwej stacji;
4)
zastosować się do przepisów porządkowych obowiązujących na terenach kolejowych i w pociągu;
5)
oddać bilet po przybyciu na stację przeznaczenia przy opuszczaniu stacji bądź też w pociągu, zależnie od warunków miejscowych.