Art. 134. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  134.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 marca 1953 r.