Art. 119. - Przewóz przesyłek i osób kolejami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.4.7

Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1953 r.
Art.  119.

Do załatwienia reklamacji właściwa jest przy roszczeniach:

1)
o zwrot zapłaconej sumy - dyrekcja, w której okręgu pobrano tę sumę;
2)
o wypłatę zaliczenia - dyrekcja, w której okręgu należało wypłacić zaliczenie;
3)
o wyrównanie innych szkód z umowy przewozu - dyrekcja, w której okręgu przyjęto przesyłkę do przewozu bądź wydano ją odbiorcy;
4)
z innych tytułów - dyrekcja, w której okręgu zaszło zdarzenie uzasadniające roszczenie.