§ 2. - Przewóz przesyłek drobnych i półwagonowych będącą w budowie linją kolejową Kutno-Strzałków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.51.351

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 1925 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.