Art. 6. - [Terminy przekazywania danych PNR] - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1441 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2022 r.
Art.  6.  [Terminy przekazywania danych PNR]
1. 
Dane PNR są przekazywane przez przewoźników lotniczych do JIP w następujących terminach:
1)
od 48 do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem lotu PNR oraz
2)
niezwłocznie po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej i wejściu pasażerów na pokład statku powietrznego, kiedy nie mogą już go opuścić przed jego startem, a inni pasażerowie nie mogą wejść na pokład.
2. 
Przekazanie danych PNR w terminie określonym w ust. 1:
1)
pkt 1 - polega na jednokrotnym albo wielokrotnym przesłaniu danych PNR do JIP;
2)
pkt 2 - polega na przekazaniu danych PNR albo aktualizacji danych, które zostały przekazane w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. 
W przypadku zmiany danych PNR, przekazanych na podstawie ust. 1 pkt 2, przed startem statku powietrznego, przewoźnik lotniczy przekazuje dane PNR ponownie.