§ 9. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  9. 
1. 
Informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz dane osobowe dotyczące osób podejrzanych lub podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub osób usiłujących ukryć swoją tożsamość przekazuje się Komendantowi Głównemu Policji.
2. 
W celu rejestracji w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, żołnierz Żandarmerii Wojskowej prowadzący postępowanie przygotowawcze przekazuje:
1)
zarządzenie polecające rejestrację;
2)
kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet kryminalistyczny.