Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.445

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 lipca 1920 r.
w przedmiocie przesyłania odezw rekwizycyjnych do Austrji.

Na podstawie porozumienia się rządu Polskiego z rządem Austrjackim sądy polskie mogą pisma rekwizycyjne adresowane do sądów austrjackich kierować wprost do Urzędu Stanu dla Sprawiedliwości w Wiedniu, celem dalszego przesłania.
Tak pisma rekwizycyjne jak i odezwy do Urzędu Stanu winny być wystosowywane w języku polskim.