§ 4. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. - Dz.U.2022.815 - OpenLEX

§ 4. - Przesyłanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.815

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2022 r.
§  4. 
W sposób określony w § 2 mogą być również przesyłane informacje dotyczące spółek nieruchomościowych według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r., a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego przypadający przed dniem 1 stycznia 2022 r.