Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.744

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 listopada 1920 r.
w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt na kolejach wąskotorowych Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej na dzień 1 grudnia 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ustalony na mocy rozporządzenia z dnia 16 października r. b., zamieszczonego w Dzienniku Ustaw № 100 z 1920 r. poz. № 664, termin wprowadzenia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt na niżej wyszczególnionych kolejach wąskotorowych, położonych w obrąbie Dyrekcji Warszawskiej, mianowicie na kolejach wąskotorowych:
1) Biała - Konstantynów,
2) Gosławicka,
3) Kujawskie,
4) Mława - Przasnysz,
5) Nasielsk - Lubicz,
6) Ostrołęka,
7) Rogów - Rawa - Biała,
8) Wieluńska,

przenosi się z dnia 1 listopada r. b. na dzień 1 grudnia r. b.