Przesunięcie na rok podatkowy 1927 terminu składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.32.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 marca 1927 r.
w sprawie przesunięcia na rok podatkowy 1927 terminu składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie ustępu drugiego art. 120 ustawy o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu ogłoszonem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 58, poz. 411) zarządzam co następuje:
Termin do składania przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, wyznaczony w art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu, ogłoszonem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 58, poz. 411), a odroczony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 19 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 16, poz. 123) na dzień 1 kwietnia 1927 r. - przesuwa się dla wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1927 - na dzień 1 maja 1927 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.