Przesunięcie na rok 1931 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.13.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 stycznia 1931 r.
w sprawie przesunięcia na rok 1931 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie ustępu drugiego art. 120 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, poz. 411) zarządzam co następuje:
Termin do składania przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, wyznaczony w art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z r. 1925 Nr. 58, poz. 411) - przesuwa się na rok podatkowy 1931 z dnia 1 marca do dnia 1 maja 1931 r.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.