Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.14.128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 lutego 1924 r.
o przerachowaniu gwarancji za zobowiązania Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie.

Na mocy art. 1 p. 10 i 12 i art. 2 ustawy z dn. 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1924 r. zarządzam co następuje:
§  1. Zastrzeżoną art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia wkładki państwowej na kapitał zakładowy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie oraz w przedmiocie udzielenia gwarancji państwowej za zobowiązania tejże Kasy (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 75, poz. 586) gwarancję Państwa w wysokości 50 miljonów marek przerachowuje się na sumę 2.660.000 złotych.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.