Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  9. W przypadku szkolenia dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej, Szef Służby Celnej, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń lub studiów zawierających w programie zagadnienia z zakresu szkolenia dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej, może zwolnić funkcjonariusza z uczestnictwa w części szkolenia obejmującej zagadnienia zaliczone przez niego podczas wcześniej odbytych szkoleń lub studiów.