Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.266 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2013 r.
§  19.
1. Zakres tematyczny egzaminu po ukończeniu szkolenia dla korpusu aspirantów Służby Celnej i korpusu oficerów młodszych Służby Celnej jest zróżnicowany ze względu na poziom trudności tematyki objętej szkoleniem specjalistycznym.
2. Zakres wiedzy i umiejętności podlegających sprawdzeniu w trakcie egzaminu dla korpusu aspirantów Służby Celnej jest uzależniony od szczegółowego planu szkolenia, który zrealizował funkcjonariusz, i obejmuje wybrane zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 1.
3. Zakres wiedzy i umiejętności podlegających sprawdzeniu w trakcie egzaminu dla korpusu oficerów młodszych Służby Celnej obejmuje zagadnienia, o których mowa w § 2 ust. 2, niezbędne do właściwego wykonywania zadań w tym korpusie.