§ 8. - Przeprowadzenie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.15.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1945 r.
§  8.
Pracodawcy nie mogą potrącać pracownikom z ich zarobków sumy wynagrodzenia przypadającego za czas niezdolności do pracy, wywołanej reakcją poszczepienną.