§ 12. - Przeprowadzenie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.15.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1945 r.
§  12.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.