§ 16. - Przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.58.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1921 r.
§  16.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.