§ 8. - Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  8. 
Obserwacja jest prowadzona jawnie lub niejawnie, z wyjątkiem obserwacji prowadzonej w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji, która jest prowadzona jawnie.