§ 2. - Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  2. 
Obserwowanie i rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji, zwane dalej "obserwacją", podczas wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, prowadzą:
1)
funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej oraz dywizjonu Straży Granicznej;
2)
funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej oraz komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej, w przypadku prowadzenia obserwacji podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.