§ 1. - Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki, sposób i formy przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji, tryb ich dokumentowania oraz podmioty właściwe w tych sprawach.