§ 1. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich... - Dz.U.2022.828 - OpenLEX

§ 1. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.828

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb, sposób, częstotliwość oraz zakres przeprowadzania:
1)
bezpłatnych okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "strażakiem ratownikiem OSP", stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
2)
bezpłatnych badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, zwanego dalej "kandydatem na strażaka ratownika OSP", stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.