Art. 20. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 20. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  20.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1928 r.

Równocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące przepisy wydane w przedmiotach unormowanych niniejszem rozporządzeniem, a w szczególności sprzeczne z rozporządzeniem niniejszem postanowienia art. 7, 11, 13 i 14 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833).